Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Objavljeno
29 travnja 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  EF15071
  Catalogue info

  Poduzetništvo mladih: Vrijednosti, stavovi, politike

  Autor(i): 
  Eurofound

  S obzirom na potencijal poduzetnika za stvaranje radnih mjesta i omogućavanje održiva rasta promicanje poduzetništva mladih i stvaranje Europe koja će u većoj mjeri biti naklonjena poduzetnicima u posljednje su vrijeme postali prioritet na političkom planu. Međutim, istraživanje je pokazalo da je među mladim osobama želja za time da postanu poduzetnici te njihova procjena izvedivosti u tom pogledu manja u državama članicama EU-a nego u usporedivim i rastućim gospodarstvima. U ovom se izvješću istražuju uspješne inicijative koje su provedene u pet zemalja u sljedećim područjima: poticanju poduzetničkog načina razmišljanja i kulture, uklanjanju percipiranih praktičnih i logističkih prepreka te pružanju informacija, savjeta, obuke i mentorstva potencijalnim mladim poduzetnicima. Buduće inicijative trebaju biti usmjerene na osobe s odgovarajućim vještinama, stavovima i vrijednostima kako bi se osigurala najbolja uporaba javnih fondova.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar