Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Osvježeno
19 siječnja 2016
Objavljeno
14 prosinca 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction betweRead more

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

Read less

Oblici

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Catalogue: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15451
  Catalogue info

  Treće europsko istraživanje poduzeća – Izravno i neizravno sudjelovanje zaposlenika

  Authors: 
  Eurofound

  U ovom se izvješću proučavaju prakse u poduzećima EU-a za izravno i neizravno sudjelovanje zaposlenika u donošenju odluka. Neizravno sudjelovanje zaposlenika jest sudjelovanje predstavnika zaposlenika u procesima donošenja odluka, dok izravno sudjelovanje zaposlenika podrazumijeva izravnu interakciju između poslodavaca i zaposlenika. Istraživanje se nadovezuje na podatke istraživanja iz preglednog izvješća o Eurofoundovom trećem europskom istraživanju poduzeća i usredotočuje se na to kako su izravno i neizravno sudjelovanje zaposlenika međusobno povezani te u kakvoj su vezi s obilježjima industrijskih odnosa na državnoj razini. Njime se utvrđuje koje su prakse sudjelovanja zaposlenika korisne i za poduzeće i za zaposlenike. Utvrđuje se da su ekstenzivniji oblici izravnog i neizravnog sudjelovanja zaposlenika povezani s pozitivnim ishodima poduzeća.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar