Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Osvježeno
27 ožujka 2015
Objavljeno
27 ožujka 2015
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Treće Europsko istraživanje poduzeća – Prakse na radnom mjestu: Obrasci, učinkovitost i dobrobit

  Authors: 
  Eurofound

  Treći ciklus Eurofoundovog Europskog istraživanja poduzeća proveden je tijekom 2013. godine. Njime su obuhvaćeni predstavnici uprave u više od 24 000 poduzeća; gdje je to moguće, ispitani su i predstavnici zaposlenika, i to u 6 800 tih poduzeća. Istraživanje je bilo usmjereno na prakse na radnom mjestu u pogledu organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima, izravnog sudjelovanja i socijalnog dijaloga. Nakon iznošenja rezultata izvješće pokazuje na koji su način prakse međusobno povezane te na koji su način povezane s rezultatima za poduzeća i radnike. Općenito gledajući, utvrđeno je da poduzeća koja primjenjuju zajedničko odlučivanje zaposlenika i uprave o svakodnevnim zadacima, koja imaju umjereno strukturiranu unutarnju organizaciju, ulažu ograničena ulaganja u upravljanja ljudskim potencijalima, ali imaju raširene prakse za izravno sudjelovanje postižu najbolje rezultate u pogledu učinkovitosti poduzeća i dobrobiti na radnom mjestu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar