New forms of employment

Report
Objavljeno
12 ožujka 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifiesRead more

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

Read less

Oblici

 • Report

  Number of pages: 
  168
  Reference no.: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue no.: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF14611
  Catalogue info

  Novi oblici rada

  Author(s): 
  Eurofound

  Diljem Europe pojavljuju se novi oblici rada koji se od tradicionalnog standardnog ili nestandardnog zapošljavanja razlikuju na niz načina. Neki preobražavaju odnose između poslodavca i radnika, neki mijenjaju radnu organizaciju i uzorke rada, a neki utječu na oboje. U ovom projektu utvrđeno je devet oblika rada koji su novi ili od sve veće važnosti u Europi od oko 2000. godine. Iako se razlikuju, svi povećavaju fleksibilnost za poslodavce ili radnike, ili oboje. Nekoliko novih oblika rada imaju potencijal podjednako koristiti i poslodavcu i radnicima, dok ih nekoliko izaziva zabrinutost glede njihova učinka na radne uvjete i tržište rada. U ovom izvješću navode se preporuke politika o podizanju svijesti glede potencijalnih problema i o utvrđivanju sigurnosnih mreža za radnike.

  Available for download in 22 languages

  Preuzimanje

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar