Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Objavljeno
24 kolovoza 2015
Oblici
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Konvergencija i divergencija kvalitete posla u Europi 1995. -2010.

  Authors: 
  Eurofound

  Ovo izvješće razmatra trendove rasta i pada kvalitete posla diljem EU-a od 1995. do 2010. Poboljšanje i usklađivanje radnih uvjeta predstavljaju ključne ciljeve Europske unije, međutim mnogi čimbenici utječu na kvalitetu posla. Izvješće određuje statističku značajnost trendova u ključnim dimenzijama kvalitete posla i prikazuje obrasce rasprostranjenosti konvergencije i divergencije. Ono pruža ažurnu analizu promjena u kvaliteti posla diljem EU-a, s novim saznanjima koja se uključuje u donošenje odluka. Zaključak studije je da je još uvijek potrebno uložiti politički napor za poboljšanje kvalitete posla, jer ne djeluje kao da je direktna posljedica gospodarskog ili tehnološkog razvitka.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar