Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Objavljeno
29 listopada 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  132
  Referentni broj: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Kataložni broj: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF15441
  Catalogue info

  Poboljšavanje uvjeta rada za zanimanja s višestrukim nedostacima

  Autor(i): 
  Eurofound

  U ovom se izvješću istražuju uvjeti rada radnika – posebice srednje i nisko kvalificiranih te nekvalificiranih – u zanimanjima koja imaju nisku razinu kvalitete radnog mjesta koja se mjeri s pomoću četiri ključna pokazatelja: zarada, perspektiva, radno vrijeme i suštinska kvaliteta radnog mjesta. Izravni utjecaji niske kvalitete radnog mjesta i neprihvatljivih uvjeta rada tih radnika značajni su po pitanju psihosocijalnog i tjelesnog zdravlja, sigurnosti radnog mjesta, ravnoteže posla i privatnog života, karijere i, u konačnici, održivosti njihovog rada. Na temelju podataka Europskog istraživanja o radnim uvjetima iz 2010. godine i Ankete o radnoj snazi EU-a iz 2013. godine u ovom su izvješću predstavljeni primjeri inicijativa, politika i mjera iz svih 28 država članica EU-a čiji je cilj poboljšati sveukupne uvjete rada u tim nepovoljnim zanimanjima.  

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar