Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Objavljeno
1 ožujka 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  102
  Referentni broj: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Kataložni broj: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF15731
  Catalogue info

  Razvoj radnog vremena u 21. stoljeću: trajanje rada i njegovo uređivanje u EU-u

  Autor(i): 
  Eurofound

  U ovom se izvješću razmatraju glavni trendovi i prekretnice u razvoju najvažnijih aspekata kolektivno dogovorenog radnog vremena u Europskoj uniji tijekom prvog desetljeća 21. stoljeća. Temeljeći se uglavnom na podacima koje je zaklada Eurofound prikupila u svim državama članicama EU-a i Norveškoj, izvješće je posebno usmjereno na pet sektora: kemikalije, obrada metala, bankarstvo, maloprodaja i javna uprava. U ovom se izvješću opisuju institucionalni sustavi uređivanja i procjenjuje razvoj dogovorenog radnog vremena (predviđeni broj sati koji bi se trebao provesti na poslu u skladu s kolektivnim ugovorima ili koji je dogovoren između poslodavaca i zaposlenika) i uobičajenog radnog vremena (sati obično provedeni na radnim aktivnostima) u razdoblju od 1999. do 2014. godine. Izvješće upućuje na tenzije koje postoje između pritiska da se smanji broj radnih sati radi bolje ravnoteže između privatnog života i posla i smanjenja zdravstvenih problema radnika, te potrebe za fleksibilnim radnim vremenom da bi se zadovoljile potrebe modernog gospodarstva.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentari

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Dodaj komentar