Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Objavljeno
30 rujna 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  76
  Referentni broj: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Kataložni broj: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16301
  Catalogue info

  Prikaz ključnih dimenzija industrijskih odnosa u Europi

  Autor(i): 
  Eurofound

  U ovom se izvješću prikazuju, analiziraju i razrađuju ključne dimenzije i indikatori za usporedni okvir industrijskih odnosa. Zatim se navode i procjenjuju postojeći izvori podataka koji se mogu upotrebljavati za mjerenje različitih dimenzija usporednog okvira. Naposljetku, navode se moguće praznine u podacima koje se mogu popuniti budućim aktivnostima Eurofounda na projektu za 2017. godinu naziva „Primjena ključnih dimenzija industrijskih odnosa”. Rezultati su pokazali važnost ključnih dimenzija za europske vlade i socijalne partnere. Konceptualni okvir i predložene ključne dimenzije mogu poslužiti kao instrument nadzora za procjenu promjena koje se odnose na načela, vrijednosti i njihovu praktičnu primjenu u području sustava industrijskih odnosa u Europskoj uniji.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar