Role of the social partners in the European Semester

Report
Objavljeno
16 veljače 2016
Oblici
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

 • Report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15701
  Catalogue info

  Uloga socijalnih partnera u Europskom semestru

  Authors: 
  Eurofound

  U ovom se izvješću analizira sudjelovanje glavnih socijalnih partnera u Europskom semestru na razini EU-a i na državnoj razini u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Iako njihova uloga nije određena u pravilima gospodarskog upravljanja u EU-u (tzv. „paket od šest mjera”), institucionalna tijela EU-a smatraju da su socijalni partneri ključni za razvoj Europskog semestra te zahtijevaju njihovo veće sudjelovanje. U ovom se izvješću procjenjuje u kojoj su mjeri socijalni partneri uključeni u različite etape postupaka Europskog semestra u pogledu pitanja zapošljavanja i socijalne politike te na koji se način njihovo sudjelovanje može poboljšati. Osim toga, u izvješću se razmatra uloga Europske komisije i državnih vlasti u prenošenju preporuka po državama članicama. Istraživanjem se također proučava stajalište socijalnih partnera o njima samima. Izvješće je sastavljeno na temelju uredskog istraživanja i pojedinačnih nacionalnih izvješća iz Eurofoundove mreže europskih dopisnika s područja svih 28 država članica.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar