Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Objavljeno
6 rujna 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 21 languages
Preuzimanje

Sažetak

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  76
  Referentni broj: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Kataložni broj: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Dogovori korisni za sve – inovativne mjere u okviru socijalnog dijaloga na razini poduzeća

  Autor(i): 
  Eurofound

  Socijalni dijalog koji dobro funkcionira ključna je sastavnica uspješnog osmišljavanja i provedbe reformi potrebnih za povećanje konkurentnosti europskog gospodarstava i stvaranje novih radnih mjesta. Njime se uravnotežuju interesi zaposlenika i poslodavaca te doprinosi gospodarskoj konkurentnosti i društvenoj koheziji. Velik broj istraživanja, pogotovo od pojave gospodarske krize 2008., bavio se poveznicom između socijalnog dijaloga, produktivnosti i konkurentnosti. U nekim je zemljama decentralizirano pregovaranje dio koordiniranog sustava, no u ostalima nedostaju ključni aspekti koordiniranog socijalnog dijaloga, kao što je predstavljanje radnika na razini poduzeća. Ovim se izvješćem utvrđuje način na koji rukovodstvo, zaposlenici i njihovi predstavnici pronalaze zajednička rješenja za zajedničke probleme. Njime se također opisuju mjere, osobito inovativni pristupi, koji su uspostavljeni u okviru socijalnog dijaloga kao odgovor na nove izazove na radnome mjestu.

  Dostupno za preuzimanje na 21 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar