Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Objavljeno
13 travnja 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje
Autor(i): 
Riso, Sara

Sažetak

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-Read more

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  80
  Referentni broj: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Kataložni broj: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Autor(i): 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16091
  Catalogue info

  Potpora pokretanju poduzeća za mlade osobe u EU-u: od provedbe do procjene

  Autor(i): 
  Eurofound

  Zbog visoke nezaposlenosti mladih, tvorci politika sve više pažnju posvećuju ohrabrivanju mladih osoba da pokrenu vlastita poduzeća kao sredstvo olakšavanja ulaska na tržište rada. Kao dio Garancije za mlade koja je pokrenuta 2013., nekoliko država članica uvelo je mjere za potporu pokretanju poduzeća mladim osobama koje traže posao. No te mjere značajno se razlikuju s obzirom na njihov sadržaj, provođenje i ciljeve. Ovo izvješće pruža pregled trenutačnih mjera za potporu pokretanju poduzeća koje su usmjerene na mlade osobe, kao i drugih općenitijih mjera koje su važne za njih. Također pruža pregled procjena učinka odabranih mjera za potporu pokretanju poduzeća. Na taj način ističe neke od glavnih metodoloških problema i ograničenja procjene.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar