Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Osvježeno
27 travnja 2016
Objavljeno
27 travnja 2016
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. An executive summary is available - see Related content.

Individual national contributions are available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Reguliranje posrednika na tržištu rada i uloga socijalnih partnera u suzbijanju trgovine radnom snagom

  Authors: 
  Eurofound

  Pravo na slobodno kretanje radnika unutar Europske unije bilo je uklopljeno u članak 48. Ugovora o EEZ-u iz 1957. Danas privatni posrednici na tržištu rada, kao što su agencije za privremeno zapošljavanje i agencije za zapošljavanje, doprinose olakšavanju mobilnosti te radne snage, u svojoj ulozi kao posrednik između pojedinih radnika i organizacija kojima je potrebna radna snaga. Međutim, zbog rupa u propisima, neki radnici i ranjive skupine izložene su riziku od izrabljivanja koje provode lažne agencije. U ovom izvješću ispituje se kako tijela javne uprave trenutačno reguliraju posrednike na tržištu rada u državama članicama, s naglaskom na učinkovitosti ili neke druge različite sustave za registriranje ili licenciranje. U ovom se izvješću također ispituju aktivnosti socijalnih partnera s ciljem sprječavanja trgovine radnom snagom. Opći je cilj izraditi priručnik o najboljim praksama za tijela javne uprave i glede poticanja boljeg praćenja i primjene propisa kojima je cilj ukidanje trgovine ljudima radi izrabljivanja na radu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar