Exploring the diversity of NEETs

Report
Objavljeno
04 srpnja 2016
Oblici
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Catalogue: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16021
  Catalogue info

  Istraživanje raznolikosti mladih koji su nezaposleni i nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEET)

  Authors: 
  Eurofound

  Koncept NEET (mladi ljudi koji su nezaposleni i nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja) od 2010. godine često se upotrebljava kao alat za oblikovanje politika usredotočenih na mlade u 28 država članica Europske unije. Iako vrijedan dodatak tradicionalnijim pokazateljima upotrijebljenim za razumijevanje ekonomske i socijalne osjetljivosti mladih ljudi i njihovog sudjelovanja na tržištu rada, često se kritizira zbog heterogenosti stanovništva koju bilježi. U ovom se izvješću istražuje raznolikost skupine NEET i predlaže sedam podskupina na koje se NEET populacija može podijeliti s pomoću podataka koji se redovito prikupljaju Anketom o radnoj snazi EU-a. Putem analize podataka za svaku od tih podskupina pruža se suvremeni pregled sastava NEET populacije na razini EU-a i na razini svake države članice. Želja je da te informacije pomognu kreatorima politika u preciznijem usmjeravanju intervencija namijenjenih olakšavanju sudjelovanja mladih ljudi u svijetu rada i osposobljavanja.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar