The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Objavljeno
11 listopada 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  106
  Referentni broj: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Kataložni broj: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16381
  Catalogue info

  Razlike u stopama zaposlenosti s obzirom na spol: izazovi i rješenja

  Autor(i): 
  Eurofound

  Sudjelovanje žena na tržištu rada u Europskoj uniji povećalo se zadnjih desetljeća te je 2014. iznosilo više od 70 %. Te su godine žene činile gotovo 46 % aktivne populacije tržišta rada EU-a. Međutim, zaposlenost žena i stope sudjelovanja i dalje su niže od onih muškaraca u gotovo svim državama članicama. Povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada od ključne je važnosti kako bi se postigao cilj strategije Europa 2020, kojim se predviđa ukupna stopa zaposlenosti od najmanje 75 % do 2020. Ovo izvješće istražuje glavne karakteristike i posljedice razlika s obzirom na spol u sudjelovanju na tržištu rada. Zaključuje da je ukupan trošak niže stope zaposlenosti žena u 2013. bio 370 milijardi eura, odnosno 2,8 % BDP-a EU-a. Izvješće također istražuje politike i mjere usmjerene na poticanje sudjelovanja žena na tržištu rada, što bi moglo biti od ključne važnosti za dokidanje razlika u spolu.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar