Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Osvježeno
18 kolovoza 2016
Objavljeno
4 kolovoza 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  114
  Referentni broj: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Kataložni broj: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16041
  Catalogue info

  Neprimjereni uvjeti stanovanja u Europi: troškovi i posljedice

  Autor(i): 
  Eurofound

  Svrha ovog izvješća je poboljšati razumijevanje prave cijene neprimjerenih uvjeta stanovanja u državama članicama EU-a te predložiti inicijative politika koje mogu pomoći u rješavanju društvenih i financijskih posljedica. Puni utjecaj loših uvjeta stanovanja vidljiv je samo dugoročno, a uštede u području javno financiranih usluga, gospodarstva i društva koje ulaganja u kvalitetne stambene prostore mogu donijeti nisu uvijek očigledne. Iako je stambena politika prerogativ nacionalnih vlada, mnoge države članice suočavaju se u ovom području sa sličnim izazovima. U nekima su projekti za poboljšanje neprimjerenih uvjeta stanovanja već pružili dragocjeno praktično iskustvo koje se može korisno podijeliti, a ovo izvješće predstavlja osam studija slučaja iz nekih europskih država. Premda bi unapređenje loših životnih uvjeta bilo skupo, u izvješću se pretpostavlja da bi se trošak mogao vrlo brzo vratiti u obliku ušteda na raznim javno subvencioniranim ili financiranim uslugama.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar