New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Objavljeno
21 studenog 2016
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Mandl, Irene

Sažetak

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Catalogue: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16431
  Catalogue info

  Novi oblici zapošljavanja: Razvoj potencijala strateškog dijeljenja zaposlenika

  Authors: 
  Eurofound

  Iako uobičajeni oblici zapošljavanja još uvijek dominiraju europskim tržištima rada, sve su prisutniji novi raznoliki oblici zapošljavanja koji imaju različite implikacije u pogledu radnih uvjeta. U ovom se istraživanju analizira strateško dijeljenje zaposlenika, oblik zapošljavanja za poduzeća s učestalim specifičnim potrebama ljudskih resursa koje ne podrazumijevaju stalno zaposlenje na puno radno vrijeme. Primjenom tog oblika zapošljavanja osigurava se posao jednom ili više radnika koji rade na određenim poslovima i čije vještine i vrijeme zajednički dijeli skupina poduzeća. Poduzeća dijele zajedničku odgovornost u pogledu dijeljenih radnika kojima se jamči „jednaka plaća i tretman” kao i temeljnom osoblju. Ipak, unatoč koristi koju bi ovaj oblik zapošljavanja pružio i poduzećima i radnicima, on je i dalje slabo poznat i njegova je primjena zanemariva. U izvješću se analiziraju preduvjeti za daljnji razvoj strateškog dijeljenja zaposlenika kao i njegov utjecaj na poslodavce i zaposlenike.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar