Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Osvježeno
02 kolovoza 2016
Objavljeno
27 srpnja 2016
Oblici
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Catalogue: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF16101
  Catalogue info

  Održiv rad tijekom cijelog životnog vijeka: nacionalne politike i strategije

  Authors: 
  Eurofound

  Europske zemlje suočene su s izazovima koji su posljedica stanovništva koje stari i sve malobrojnije radne snage, nesigurnijih oblika zaposlenja, a u mnogim slučajevima i sve manjeg broja radnih mjesta uslijed gospodarske krize. Kao rezultat takvoga stanja, osiguravanje sudjelovanja osoba na tržištu rada sve do starije životne dobi postalo je ključno pitanje politike u svim državama članicama EU-a. Ti se izazovi mogu riješiti usvajanjem novog pristupa radu kojemu je osnova održivost. Održiv rad tijekom cijelog životnog vijeka označava „životne i radne uvjete koji pridonose zapošljavanju osoba i zadržavanju zaposlenja tijekom produljenog radnog vijeka”. Ovim se istraživanjem analiziraju nacionalne politike u deset država članica EU-a kojima se omogućuje ostvarenje održivog rada. Razmatraju se načini provedbe tih politika, jesu li one integrirane u usklađeni okvir te nadopunjuju li se ili su međusobno suprotstavljene.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar