Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Objavljeno
27 siječnja 2017
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private provideRead more

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  72
  Referentni broj: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Kataložni broj: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16531
  Catalogue info

  Pružanje bolničkih usluga: veća uloga privatnog sektora?

  Autor(i): 
  Eurofound

  U posljednjih 10 godina došlo je do značajnog povećanja broja profitnih privatnih bolnica, dok se broj javnih bolnica smanjio. To je postalo vidljivije tijekom nedavne ekonomske i financijske krize kada je zatvaranje bolnica stvorilo nove mogućnosti za privatne pružatelje. Koje su posljedice većeg uključivanja privatnog sektora na kvalitetu, dostupnost i učinkovitost usluga? Ovim se izvješćem istražuje uloga i doprinos privatnog pružanja bolničkih usluga u Europskoj uniji. Mapira se opseg privatnog pružanja diljem Europe, istražuju se pokretači povećanog privatnog pružanja, opisuje se kako ono nastaje i predstavljaju pogledi različitih dionika. U izvješću se također analiziraju implikacije privatnog pružanja za javni sektor te za učinkovitost, dostupnost i kvalitetu pruženih usluga.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar