Estimating labour market slack in the European Union

Report
Objavljeno
18 srpnja 2017
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17111
  Catalogue info

  Procjena stagnacije tržišta rada u Europskoj uniji

  Authors: 
  Eurofound

  Stagnacija tržišta rada razlika je između količine posla koju radnici žele i stvarne količine dostupnog posla. Najvažniji pokazatelj stagnacije rada je stopa nezaposlenosti, no  usredotočenost isključivo na nju ne uzima u obzir četiri petine nezaposlenog stanovništva koje je neaktivno, a ne nezaposleno. Mnogi u ovoj skupini na neki su način povezani s tržištem rada: htjeli bi raditi, traže posao ili su dostupni za posao. Uz to, mnogi ljudi koji rade poslove u nepunom radnom vremenu žele raditi više sati. Cilj je ovog izvješća razviti nijansiraniju procjenu stagnacije rada s pomoću podataka Istraživanja o radnoj snazi EU-a, što omogućuje prepoznavanje i kvantifikaciju zaposlenika koji nesvojevoljno rade poslove u nepunom radnom vremenu i neaktivnih osoba koje su na neki način povezane s tržištem rada. Autori su izračunali da je 2015. godine gotovo 50 milijuna ljudi pripadalo široj kategoriji stagnacije rada te da se stagnacija rada sporije smanjuje kao posljedica oporavka nego kao posljedica nezaposlenosti.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar