Exploring self-employment in the European Union

Report
Osvježeno
21 rujna 2017
Objavljeno
21 rujna 2017
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights. An executive summary is available - see Related content.

Related working paper

Classifying self-employment and creating an empirical typology (wpef17002 - 2/11/2017)

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info

  Exploring self-employment in the European Union

  In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17181
  Catalogue info

  Osvrt na samozapošljavanje u Europskoj uniji

  Authors: 
  Eurofound

  U svijetu rada koji se neprestano mijenja tradicionalna dihotomija između zaposlenika i samozaposlenih radnika nije dovoljna da bi se obuhvatila velika raznolikost među samozaposlenim radnicima u Europi. U ovom se izvješću prepoznaje pet kategorija samozaposlenih, što odražava širok niz stavova, razina primanja te pokazatelja zdravlja i dobrobiti u ovoj raznolikoj skupini. Analizom provedenom na temelju šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) i Ankete o radnoj snazi u Europskoj uniji (EU-LFS) pokazalo se da većina samozaposlenih radnika uživa visoku razinu kvalitete radnog mjesta. Ipak, postoje razlozi za zabrinutost u pogledu takozvanih ekonomski ovisnih radnika: iako se kategoriziraju kao samozaposleni, nemaju samostalnost koju obično pruža samozaposlenje ni socijalnu zaštitu koju osigurava redovno zaposlenje. Politički pristup država članica EU28 ovom radnom statusu „na međi” detaljno je opisan te su navedene njegove implikacije za tvorce politika, posebice u pogledu nedavnog predstavljanja europskog stupa socijalnih prava.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar