Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Objavljeno
13 ožujka 2017
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  70
  Referentni broj: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Kataložni broj: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16631
  Catalogue info

  Nejednakosti dohotka i uzorci zapošljavanja u Europi prije i nakon velike recesije

  Autor(i): 
  Eurofound

  U ovom izvješću razmatra se sve veća zabrinutost koja je prisutna u akademskim i političkim raspravama o nejednakosti dohotka i daje se opsežna studija o nejednakostima dohotka prije i nakon velike recesije koja je počela 2008. – 2009. (podatci o dohotku odnose se na razdoblje 2004. – 2013.).  Ono ima dvostruki cilj, i to primjena zajedničke perspektive na razini EU-a i ažuriranje prikaza nejednakosti dohotka na razini EU-a s obzirom na različite izvore dohotka i u većini država članica. Rezultati pokazuju da se nejednakost dohotka na razini EU-a značajno smanjila prije 2008. pod utjecajem snažnoga procesa konvergencije dohotka među europskim državama, ali velika recesija zaustavila je taj trend i potaknula rast nejednakosti i u EU-u u cjelini  i u većini država. Dok su prethodne studije ukazivale na sve veće razlike u plaćama kao glavne pokretače dugoročnih trendova rasta nejednakosti u pogledu raspoloživog dohotka kućanstva u mnogim europskim državama, ovo izvješće ukazuje na nezaposlenost i s njome povezani pad dohotka od rada kao glavni razlog povećanja nejednakosti posljednjih godina. Od početka krize pale su razine realnog dohotka i  smanjila se srednja klasa u mnogim europskim državama. Istražuje se i uloga koju obiteljsko udruživanje dohotka ima na smanjenje nejednakosti te utjecaj europskih socijalnih politika za ublažavanje utjecaja gospodarskih poremećaja na raspodjelu dohotka.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar