Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Objavljeno
24 veljače 2017
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Catalogue: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16651
  Catalogue info

  Sudjelovanje socijalnih partnera u Europskom semestru: Ažurirani podatci za 2016.

  Authors: 
  Eurofound

  Ovaj izvještaj donosi ažurirane podatke o ulozi nacionalnih socijalnih partnera u procesu Europskog semestra tijekom razdoblja 2015. – 2016. i opisuje glavne kretanja i promjene u usporedbi s prethodnim istraživanjem Eurofounda o njihovom sudjelovanju tijekom perioda 2011. – 2014. U njemu se istražuje sudjelovanje socijalnih partnera u razradi nacionalnih programa reformi kao i to  do koje ih se mjere sluša i koliko se njihova mišljenja uzimaju u obzir kada se radi o socijalnoj politici i politici rada. Općenito, sudjelovanje socijalnih partnera u većini država članica odvija se uglavnom bez poteškoća. Određeni se napredak može vidjeti s obzirom na broj država članica u kojima su ostvarena poboljšanja i s obzirom na postupke koji se primjenjuju za uključenje socijalnih partnera. Međutim, i dalje postoje velike razlike s obzirom na prakse, kvalitetu i učinkovitost sudjelovanja socijalnih partnera u procesu Europskog semestra.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar