Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Objavljeno
14 prosinca 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  94
  Referentni broj: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Kataložni broj: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF17291
  Catalogue info

  Dugotrajno nezaposleni mladi: obilježja i odgovori politike

  Autor(i): 
  Eurofound

  Iako se tržište rada mladih od 2014. znatno poboljšalo, jedna od posljedica nedavne gospodarske krize velika je skupina dugotrajno nezaposlenih mladih osoba, koja čini gotovo trećinu mladih bez zaposlenja. U ovom izvješću predstavljen je ažurirani profil tržišta rada mladih u 2016. i opisani su trendovi iz posljednjeg desetljeća. Istražene su odrednice dugotrajne nezaposlenosti, na sociodemografskoj i makroekonomskoj razini. Također su predstavljeni dokazi o ozbiljnim posljedicama dugotrajne nezaposlenosti mladih, kao što su učinci s trajnim posljedicama na prihode i zanimanje te na više dimenzija dobrobiti mladih osoba. Izvješće završava raspravom o odabranim mjerama politike koje su nedavno provedene u deset država članica kako bi se spriječila dugotrajna nezaposlenost mladih ili ih se uključilo u tržište rada ili obrazovanje ako već jesu u takvoj situaciji.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar