Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Report
Osvježeno
15 veljače 2017
Objavljeno
15 veljače 2017
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work. The report shows that this work arrangement is growing in most countries. Positive effects of T/ICTM usually include a shortening of commuting time, greater working time autonomy, better overall work–life balance, and higher productivity. At the same time, disadvantages include its tendency to lengthen working hours, to create interference between work and personal life, and to result in work intensification, which can lead to high levels of stress with negative consequences for workers’ health and well-being. The ambiguous and even contradictory effects of T/ICTM on working conditions represent a current, real-world example about the challenges of the future of work. A range of policy suggestions to improve T/ICTM are made on the basis of the findings. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1658
  ISBN: 
  978-92-897-1569-0
  Catalogue: 
  TJ-06-16-316-EN-N
  DOI: 
  10.2806/372726
  Catalogue info

  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

  New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16581
  Catalogue info

  Rad u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu i njegov učinak na svijet rada

  Authors: 
  Eurofound

  Nove informacijske i komunikacijske tehnologije izazvale su revoluciju u načinu rada i života u 21. stoljeću. Stalna povezanost koju pružaju ti uređaji omogućuje obavljanje posla u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu. U ovom zajedničkom izvješću Međunarodne organizacije rada (MOR) i Eurofounda sažeti su rezultati nacionalnih studija iz 15 zemalja i Europskog istraživanja o radnim uvjetima da bi se razmotrili učinci rada na daljinu i mobilnog rada uz primjenu IKT-a (T/IKTM) na svijet rada. Izvješće je pokazalo da je ovakva organizacija rada u porastu u većini zemalja. Pozitivni učinci uključuju kraće vrijeme putovanja, veću autonomiju radnog vremena, bolju sveukupnu ravnotežu između rada i privatnog života i veću produktivnost. Istovremeno, u izvješću se navode i neki nedostatci, a oni uključuju duže radno vrijeme, preklapanje posla i osobnog života i povećanje intenziteta rada koje može uzrokovati visoke razine stresa s negativnim posljedicama na zdravlje i dobrobit radnika. Dvosmisleni i čak proturječni učinci T/IKTM-a na radne uvjete ukazuju na trenutačno stvarno stanje u pogledu izazova za budućnost rada. Na temelju tih rezultata doneseno je mnoštvo prijedloga politika za poboljšanje T/IKTM-a.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar