Working conditions of workers of different ages

Report
Objavljeno
21 prosinca 2017
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  80
  Referentni broj: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Kataložni broj: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF17471
  Catalogue info

  Radni uvjeti radnika različite dobi

  Autor(i): 
  Eurofound

  Demografske promjene utječu na radni vijek u cijelom EU-u. Budući da sve manji broj radnika mora zadovoljavati socijalne potrebe stanovništva koje stari, povećava se stopa zaposlenosti starijih radnika i produljuje radni vijek. Reforme politike bile su većinom usmjerene na povećanje zakonske dobi umirovljenja i na pružanje financijskih poticaja starijim radnicima da nastave raditi i nakon dobi umirovljenja. Međutim, na odluku radnika da nastave raditi i u starijoj dobi utječu i brojni drugi čimbenici, uključujući zdravlje i blagostanje, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, mogućnost napredovanja u karijeri i sigurnost zaposlenja te radni uvjeti kao što su neovisnost, radno vrijeme i psihosocijalni aspekti radnog mjesta. U ovom izvješću ti se čimbenici detaljno analiziraju za 28 država članica EU-a na temelju podataka iz Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS 2015.) i u kontekstu Eurofoundova koncepta „održivog rada tijekom cijelog životnog vijeka”.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar