Working time patterns for sustainable work

Report
Objavljeno
18 rujna 2017
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  86
  Referentni broj: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Kataložni broj: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF17201
  Catalogue info

  Rasporedi radnog vremena za održiv rad

  Autor(i): 
  Eurofound

  Radno vrijeme česta je tema istraživanja zbog prirode rada, njegova sadržaja, uvjeta pod kojima se izvršava i tržišta rada koje se neprestano mijenja. Ovim se izvješćem pruža pregled nedavnog razvoja trajanja i organizacije radnog vremena u EU-u i naglašavaju se najvažniji trendovi i razlike među državama članicama. Detaljnom analizom podataka šestog europskog istraživanja koje je provedeno 2015. godine, iz perspektive spola i životnog ciklusa s jedne strane preispituju se veze između rasporeda radnog vremena, ravnoteže između posla i privatnog života i želja o radnom vremenu, a s druge strane zdravlje i dobrobit radnika. Konačno, u izvješću se istražuje u kojoj su mjeri prevladavajući uvjeti rada i rasporedi radnog vremena u državama članicama EU-a dugoročno održivi.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar