Labour market change

Concept and practice of a living wage

Report
Osvježeno
03 prosinca 2018
Objavljeno
30 studenog 2018
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Catalogue: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180641
  Catalogue info

  Koncept i praksa plaće dostatne za život

  Authors: 
  Eurofound

  Plaća dostatna za život definirana je kao „dohodak koji zaposleniku omogućava osnovni, ali socijalno prihvatljiv životni standard”. Posljednjih desetljeća, inicijative za plaću dostatnu za život pokretane su u malobrojnim zemljama engleskog govornog područja, uključujući UK i Irsku. Te su se inicijative razvile kao odgovor na neadekvatan dohodak u brojnim kućanstvima koja se oslanjaju na stope zakonske minimalne plaće. Utvrdile su metodologiju za izračun plaće koja bi osobama koje je zarade i ovisnim članovima njihova kućanstva omogućila da žive dostojanstveno, u skladu s odredbama o poštenoj plaći navedenima u europskom stupu socijalnih prava, usvojenom 2017. Cilj je ovog izvješća tvorcima politike ponuditi praktičan vodič o konceptu plaće dostatne za život.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar