Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Objavljeno
29 siječnja 2018
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogue: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17551
  Catalogue info

  Mapiranje različitih vrsta industrijskih odnosa: primjena Eurofoundova analitičkog okvira

  Authors: 
  Eurofound

  U Eurofoundovu izvješću za 2016. Mapiranje ključnih dimenzija industrijskih odnosa utvrđene su četiri ključne dimenzije industrijskih odnosa: industrijska demokracija, industrijska konkurentnost, socijalna pravda te kvaliteta rada i zaposlenja. Izvješće se temelji na ranijoj studiji i u njemu je razvijen sustav sa 45 pokazatelja kako bi se ocijenilo kako se i u kolikoj mjeri konceptualni okvir tih ključnih dimenzija može primijeniti na nacionalnoj razini. Eurofoundova Mreža europskih korespondenata ispitala je pokazatelje u državama članicama i utvrđeno je da su razumno točni ako se upotrebljavaju za mapiranje glavnih karakteristika i trendova u nacionalnim sustavima industrijskih odnosa. Rezultati studije potvrdili su da je sustav pokazatelja kojima se može točno izmjeriti i sažeto prikazati složena stvarnost industrijskih odnosa u EU-u vrijedan alat za komparativna istraživanja i koristan instrument koji može pomoći tvorcima politika, socijalnim partnerima i dionicima. U izvješću je naveden niz mogućnosti za daljnji razvoj tog konceptualnog pristupa.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar