Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Osvježeno
09 siječnja 2019
Objavljeno
21 prosinca 2018
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Mjerenje različitih vrsta industrijskih odnosa u Europi: kvantitativna analiza

  Authors: 
  Eurofound

  U prethodnom Eurofoundovu izvješću utvrđene su četiri ključne dimenzije industrijskih odnosa: industrijska demokracija, industrijska konkurentnost, socijalna pravda te kvaliteta rada i zaposlenja. Cilj ovog izvješća jest stvoriti skup pokazatelja za mjerenje učinka zemlje u pogledu industrijskih odnosa za ove četiri dimenzije te razviti tipologiju sustava industrijskih odnosa, omogućujući analizu trendova među zemljama. U izvješću se posebna pozornost posvećuje industrijskoj demokraciji koja se u ovom kontekstu smatra temeljnom sastavnicom industrijskih odnosa te najpoželjnijim modelom rada i upravljanja zaposlenjem.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar