Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Objavljeno
12 lipnja 2019
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  76
  Referentni broj: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Kataložni broj: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF180431
  Catalogue info

  Zadruge i socijalna poduzeća: Rad i zapošljavanje u odabranim zemljama

  Autor(i): 
  Eurofound

  Poznato je da su zadruge i socijalna poduzeća otporni na cikličke i strukturne gospodarske promjene te da mogu doprinijeti lokalnom i regionalnom gospodarskom razvoju, uključujući socijalnoj uključenosti. Posljednjih je godina sve više pažnje posvećeno njihovoj sposobnosti promicanja ciljeva politike EU-a, a to su stvaranje većeg broja i boljih radnih mjesta, borba protiv trenda nestandardnih oblika zaposlenja i poticanje integracije EU-a nakon svjetske financijske krize iz 2008. Na temelju studija slučaja iz organizacija u pet država članica EU-a, ovim se izvješćem ispituje doprinos europskih zadruga i socijalnih poduzeća stvaranju i zadržavanju radnih mjesta. U njemu se opisuju značajke stvorenih i zadržanih radnih mjesta te se iznose različite mjere potpore koje organizacije upotrebljavaju za razvoj i inovacije. Pružaju se i pokazatelji politike čiji je cilj podržati ostvarivanje tih radnih mjesta u zadrugama i socijalnim poduzećima.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar