Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Objavljeno
13 svibnja 2019
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  80
  Referentni broj: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Kataložni broj: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF180411
  Catalogue info

  Radni uvjeti i zdravlje radnika

  Autor(i): 
  Eurofound

  U izradi ovog izvješća upotrijebljeni su podatci Europskog istraživanja o radnim uvjetima radi razmatranja radnih uvjeta i njihovih posljedica na zdravlje radnika. Osiguravanje održivosti rada u kontekstu stanovništva koje stari podrazumijeva veći broj zaposlenih osoba koje mogu dulje ostati prisutne na tržištu rada. U izvješću se razmatra međudjelovanje radnih zahtjeva, koji nose povećani rizik iscrpljenosti, i radnih resursa, kojima se pruža podrška radnicima u pogledu većeg sudjelovanja i dobrobiti. Nalazi upućuju na to da se fizički rizici nisu povećali, no i dalje su važni, ali su se zato povećali emocionalni zahtjevi, naglašavajući sve veću važnost psihosocijalnih rizika na poslu. Promjene do kojih dolazi s vremenom pokazuju da, iako je rizik od lošijeg zdravstvenog stanja koncentriran u određenim zanimanjima, ona zanimanja koja se tradicionalno smatraju zaštićenima sve su više izložena rizicima koji vrlo vjerojatno utječu na zdravlje i dobrobit radnika.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar