Working conditions

Working conditions and workers' health

Report
Objavljeno
13 svibnja 2019
Oblici
Executive summary in 22 languages

PDF

Sažetak

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Catalogue: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180411
  Catalogue info

  Radni uvjeti i zdravlje radnika

  Authors: 
  Eurofound

  U izradi ovog izvješća upotrijebljeni su podatci Europskog istraživanja o radnim uvjetima radi razmatranja radnih uvjeta i njihovih posljedica na zdravlje radnika. Osiguravanje održivosti rada u kontekstu stanovništva koje stari podrazumijeva veći broj zaposlenih osoba koje mogu dulje ostati prisutne na tržištu rada. U izvješću se razmatra međudjelovanje radnih zahtjeva, koji nose povećani rizik iscrpljenosti, i radnih resursa, kojima se pruža podrška radnicima u pogledu većeg sudjelovanja i dobrobiti. Nalazi upućuju na to da se fizički rizici nisu povećali, no i dalje su važni, ali su se zato povećali emocionalni zahtjevi, naglašavajući sve veću važnost psihosocijalnih rizika na poslu. Promjene do kojih dolazi s vremenom pokazuju da, iako je rizik od lošijeg zdravstvenog stanja koncentriran u određenim zanimanjima, ona zanimanja koja se tradicionalno smatraju zaštićenima sve su više izložena rizicima koji vrlo vjerojatno utječu na zdravlje i dobrobit radnika.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar