Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Osvježeno
8 prosinca 2021
Objavljeno
10 rujna 2020
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Sažetak

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  64
  Referentni broj: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Kataložni broj: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Izgradnja kapaciteta za djelotvorni socijalni dijalog u Europskoj uniji

  Autor(i): 
  Eurofound

  Cilj ovog izvješća jest pridonošenje raspravi o tome kako Eurofound može pomoći u pružanju podrške izgradnji kapaciteta socijalnih partnera za djelotvorni socijalni dijalog. Ovo izvješće obuhvaća pregled usmjeren na utvrđivanje potreba u pogledu izgradnje kapaciteta i inicijativa socijalnih partnera u vezi s nacionalnim okvirima za autonomno kolektivno pregovaranje, sudjelovanjem u europskom socijalnom dijalogu i europskom semestru te razvojem članstva i usluga za članove koji je proveo Eurofound. Također obuhvaća zaključke savjetovanja s dionicima i dvaju seminara za razmjenu znanja održanih 2019., zajedno sa skupom smjernica politike za daljnju raspravu.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Working papers

  Related working papers

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Istraživanje čiji su rezultati predstavljeni u ovom izvješću provedeno je prije nego što je u Europi u veljači 2020. izbila epidemija bolesti COVID-19. Zbog toga u tim rezultatima nije uzeta u obzir situacija tijekom epidemije.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar