Anticipating and managing the impact of change

Izvješće ERM-a za 2020.: restrukturiranje na prekograničnoj razini

Report
Osvježeno
22 srpnja 2021
Objavljeno
10 studenog 2020
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • Otprilike jedan od 20 slučajeva velikih restrukturiranja transnacionalne je prirode i utječe na aktivnosti u najmanje dvjema zemljama. Učinci takvih slučajeva na zapošljavanje obično su puno veći, a kao posljedica toga procesi restrukturiranja dulji su i složeniji. Velika transnacionalna restrukturiranja u EU-u u prosjeku uključuju gubitak oko 3000 radnih mjesta.
Read more
 • Otprilike jedan od 20 slučajeva velikih restrukturiranja transnacionalne je prirode i utječe na aktivnosti u najmanje dvjema zemljama. Učinci takvih slučajeva na zapošljavanje obično su puno veći, a kao posljedica toga procesi restrukturiranja dulji su i složeniji. Velika transnacionalna restrukturiranja u EU-u u prosjeku uključuju gubitak oko 3000 radnih mjesta.
 • Sve su aktivnosti restrukturiranja ciklične, s vrhuncima koji se podudaraju s recesijama, ali transnacionalne aktivnosti restrukturiranja posebno ovise o poslovnom ciklusu. I učestalost slučajeva i njihova količina (kad je riječ o gubitcima radnih mjesta) povećavaju se relativno brže tijekom gospodarskih padova, što se odnosi i na pad do kojeg je došlo zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19.
 • Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 u prvih je šest mjeseci 2020. dovela do udvostručenja broja gubitaka radnih mjesta zbog restrukturiranja u odnosu na pomični prosjek. Utjecaji na tržište rada bili su vrlo selektivni, pri čemu dva široka sektora u kojima je djelatnost najviše poremećena zbog mjera držanja fizičke udaljenosti – promet (uključujući zračni promet) te hotelijerski i restoranski sektor – bilježe gotovo polovinu ukupnih najavljenih gubitaka radnih mjesta (u odnosu na manje od 10 % u „normalnim” vremenima).
 • Sposobnost europskih radničkih vijeća da utječu na procese restrukturiranja ograničena je, a ta su ograničenja očitija u slučajevima u kojima je donošenje odluka u multinacionalnim poduzećima koncentrirano na svjetskoj razini, a ne na lokalnoj ili nacionalnoj razini ili razini EU-a, što je sve češći slučaj.
Read less

Sažetak

Ovo je izvješće usmjereno na dva cilja. Prvo, u njemu se iznosi pregled nedavnih aktivnosti restrukturiranja u EU-u, od siječnja 2019. do prvih učinaka krize uzrokovane bolešću COVID-19 i uključujući te učinke. U drugom se dijelu predstavlja analiza transnacionalnih slučajeva restrukturiranja – oRead more

Ovo je izvješće usmjereno na dva cilja. Prvo, u njemu se iznosi pregled nedavnih aktivnosti restrukturiranja u EU-u, od siječnja 2019. do prvih učinaka krize uzrokovane bolešću COVID-19 i uključujući te učinke. U drugom se dijelu predstavlja analiza transnacionalnih slučajeva restrukturiranja – onih koji utječu na radnike u više od jedne zemlje. Glavni je izvor za obje analize baza podataka o procesima restrukturiranja Europskog centra za praćenje restrukturiranja koji je od njezine uspostave 2002. prikupio podatke o više od 25 000 velikih restrukturiranja, uključujući njih gotovo 2000 od početka 2019.

Pregled podataka o transnacionalnim restrukturiranjima dopunjen je sažetkom studija slučaja koje se temelje na međunarodnim premještanjima proizvodnje. Cilj je istaknuti vrste sporova koji se pojavljuju, način na koji rukovodstvo i socijalni partneri upravljaju restrukturiranjem te ishode za radnike na koje utječe restrukturiranje.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Last updated date: 
  22 srp 2021
  Broj stranica: 
  48
  Referentni broj: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Kataložni broj: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  Izvješće ERM-a za 2020.: restrukturiranje na prekograničnoj razini

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  Izvješće ERM-a za 2020.: restrukturiranje na prekograničnoj razini

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar