Industrial relations and social dialogue

Minimalne plaće u 2021.: godišnji pregled

Report
Objavljeno
10 lipnja 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • Minimalne plaće oprezno su povećane u većini država članica u razdoblju od 2020. do 2021., pri čemu je zemlja koja predstavlja medijan zabilježila povećanje od 3 % (izračunano u nacionalnim valutama). Tek je nekoliko država članica odlučilo zamrznuti razinu minimalnih plaća tijekom 2021. To se znatno razlikuje od načina na koji su države članice reagirale tijekom financijske krize.
Read more
 • Minimalne plaće oprezno su povećane u većini država članica u razdoblju od 2020. do 2021., pri čemu je zemlja koja predstavlja medijan zabilježila povećanje od 3 % (izračunano u nacionalnim valutama). Tek je nekoliko država članica odlučilo zamrznuti razinu minimalnih plaća tijekom 2021. To se znatno razlikuje od načina na koji su države članice reagirale tijekom financijske krize.
 • U zemljama u kojima ne postoji zakonska minimalna plaća (Austrija, Danska, Finska, Italija, Švedska i Norveška) povećanja plaća bila su umjerena, ali se pregovaranje pokazalo relativno stabilnim. Budući da je na kolektivno pregovaranje u određenim slučajevima utjecala pandemija, neke su obnove i povećanja plaća odgođeni.
 • Glavni izazov s kojim su se donositelji odluka suočili tijekom kruga određivanja minimalne plaće održanog 2020. bila je opća gospodarska neizvjesnost uzrokovana pandemijom. U slučajevima kad su se mogla izraditi predviđanja, bila su neizvjesnija ili promjenjivija no inače.
 • Stajališta socijalnih partnera u pogledu prijedloga direktive EU-a o minimalnim plaćama nisu se promijenila. Općenito, organizacije poslodavaca bile su najkritičnije i prednost daju uvođenju neobvezujuće preporuke. Većina sindikata podržava inicijativu, ali bi htjeli da ona ide korak dalje. Stajališta vlada raznolika su.
Read less

Sažetak

U ovom se izvješću sažeto prikazuje kako su tijekom 2020., godine obilježene pandemijom bolesti COVID-19, određene minimalne plaće za 2021. Iznosi se pregled poteškoća s kojima su se suočili donositelji odluka na nacionalnoj razini te kako su odgovorili na izazove gospodarskog i socijalnog pada uRead more

U ovom se izvješću sažeto prikazuje kako su tijekom 2020., godine obilježene pandemijom bolesti COVID-19, određene minimalne plaće za 2021. Iznosi se pregled poteškoća s kojima su se suočili donositelji odluka na nacionalnoj razini te kako su odgovorili na izazove gospodarskog i socijalnog pada uzrokovanog pandemijom pri donošenju odluka u pogledu minimalne plaće. U izvješću se prikazuje u kojoj su mjeri minimalne plaće bile obuhvaćene mjerama potpore osiguranima zbog pandemije bolesti COVID-19. Raspravlja se o napretku ostvarenom u pogledu inicijative EU-a o primjerenoj minimalnoj plaći te se prikazuju reakcije socijalnih partnera na razini EU-a i donositelja odluka na nacionalnoj razini. Izvješće je popraćeno dvama dopunskim radnim dokumentima: u jednom se pruža analiza kretanja za zaposlenike s niskim primanjima i radnike koji primaju minimalnu plaću tijekom posljednjeg desetljeća, a u drugom se sažeto prikazuju najnovija istraživanja o minimalnoj plaći u državama članicama EU-a, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini. 

Read less

Formats and languages

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  74
  Referentni broj: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Kataložni broj: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimalne plaće u 2021.: godišnji pregled

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimalne plaće u 2021.: godišnji pregled

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar