Industrial relations and social dialogue

Kolektivni radni sporovi u EU-u

Report
Objavljeno
7 veljače 2022
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • Kolektivno pregovaranje kontekst je trećine sporova u EU-u, pritužbe na politike na razini poduzeća čine četvrtinu sporova, a pritužbe na javne politike čine preostalih 18 %.
Read more
 • Kolektivno pregovaranje kontekst je trećine sporova u EU-u, pritužbe na politike na razini poduzeća čine četvrtinu sporova, a pritužbe na javne politike čine preostalih 18 %.
 • Problemi povezani s plaćom čine više od 40 % sporova, problemi sa zapošljavanjem 20 %, drugi aspekti radnih uvjeta čine 16 %, a 13 % odnosi se na prosvjede. Više od 80 % sporova odnosi se na pitanja od interesa.
 • Postojeći podatci o sindikalnom djelovanju u Europi nepotpuni su. Sustavno prikupljanje bit će obavezno kao temelj za usporednu analizu utemeljenu na jasnim definicijama dogovorenima na međunarodnoj razini kako bi se omogućila usporedba s drugim podatcima te omogućio izračun ekonomskih troškova sporova za poslodavce i radnike.
 • Sporovi u EU-u dijele se na pet glavnih skupina koje se upotrebljavaju u tipologiji: nacionalni sporovi u vezi s interesom i pravima; prošireni sporovi u vezi s interesom koji se odnose na kolektivne ugovore (o plaćama); lokalizirani sporovi u vezi s pitanjima od interesa, problemima u zapošljavanju, radnim vremenom i restrukturiranjem s kratkim prekidima rada; lokalizirani sporovi u vezi s pravima radnika i pritužbe na politike poduzeća; sporovi koji se odnose na javne politike.
 • Raspodjela tih vrsta u državama ne slijedi nikakav obrazac koji bi se očekivao na temelju pet postojećih tipologija iz literature. Riječ je o tipologijama koje se temelje na nacionalnim razlikama u varijantama kapitalizma, broju radnika u sindikatima, intenzitetu štrajkova, vrstama industrijske demokracije i kolektivnom pregovaranju.
Read less

Sažetak

Osim nekih povremenih povećanja, posljednjih je godina došlo do općeg smanjenja sindikalnog djelovanja u državama članicama EU-a. Tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 taj je trend nastavljen, pri čemu se očekivano najviše radnih sporova vodilo u sektoru ljudskog zdravlja i socijalnih uslRead more

Osim nekih povremenih povećanja, posljednjih je godina došlo do općeg smanjenja sindikalnog djelovanja u državama članicama EU-a. Tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 taj je trend nastavljen, pri čemu se očekivano najviše radnih sporova vodilo u sektoru ljudskog zdravlja i socijalnih usluga, sektoru obrazovanja te sektoru prometa i logistike. U ovom se izvješću analiziraju podatci koje je u razdoblju 2018.–2019. prikupio Eurofound tijekom pilot-faze svojeg projekta baze podataka Praćenje sindikalnog djelovanja (IAM). Istraživanje je klaster analizom grupiralo sindikalna djelovanja u Europi u pet kategorija: nacionalni sporovi u vezi s interesima i pravima koji ponekad uključuju različite oblike zapošljavanja; prošireni sporovi koji se odnose na kolektivne ugovore o plaći; lokalizirani sporovi koji se odnose na probleme zapošljavanja, radno vrijeme i restrukturiranje uz kratke obustave rada; lokalizirani sporovi koji se odnose na prava radnika i pritužbe na politike poduzeća; sporovi koji se odnose na javne politike.

U pogledu posebnih pitanja, problemi povezani s plaćom čine više od 40 % sporova, problemi sa zapošljavanjem 20 %, drugi aspekti radnih uvjeta čine 16 %, a 13 % odnosi se na prosvjede. Analizom je utvrđen nedostatak potpunih podataka o sindikalnim djelovanjima u Europi te se njome ukazuje na potrebu za sustavnim prikupljanjem empirijskih dokaza u budućnosti radi stvaranja dobrog temelja za komparativnu analizu.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  72
  Referentni broj: 
  EF21026
  ISBN: 
  978-92-897-2241-4
  Kataložni broj: 
  TJ-05-21-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/060345
  Catalogue info

  Kolektivni radni sporovi u EU-u

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2022), Collective labour disputes in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF21026EN1
  Catalogue info

  Kolektivni radni sporovi u EU-u

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  Table 1: Information captured for each record type
  Table 2: Types of events recorded
  Table 3: Continuous variables in the clusters: mean values   
  Table 4: Categorical variables: distribution of indicator categories within clusters (percentages in columns)
  Table 5: Categorical variables: distribution of indicator categories between clusters (percentages in rows)


  Table A1: Overview of parameters covered and gaps in national statistics on industrial action and collective labour disputes
  Table A2: Number of realised industrial action events by country and sector from the IAM database, EU27 and UK
  Table A3: Number of strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available, EU27 and UK
  Table A4: Number of workers involved in realised industrial action events by country and sector from the IAM database (in thousands), EU27 and UK
  Table A5: Number of workers involved in strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available (thousands)
  Table A6: Number of days not worked as a result of realised industrial action events by country and sector from the IAM database (in thousands), EU27 and UK
  Table A7: Number of days not worked as a result of strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available (in thousands), EU27 and UK
  Table A8: Correlations of transformed variables from the second categorical principal components analysis model
  Table A9: Amount of indicator variance accounted for in the four-dimensional solution from the second categorical principal components analysis model
  Table A10: Cluster breakdown by country: distribution of disputes across clusters, EU27 and UK
  Table A11: Cluster breakdown by country: distribution of disputes within clusters, EU27 and UK
  Table A12: Cluster breakdown by sector: distribution of disputes across clusters
  Table A13: Cluster breakdown by sector: distribution of disputes within clusters
  Table A14: A representation of five typologies across countries showing (the lack of) relationships, EU27 and UK

  List of figures

  Figure 1: Eurofound’s concept of a labour dispute
  Figure 2: Context of disputes in the IAM database
  Figure 3: Main issue of disputes in the IAM database
  Figure 4: Matters of rights or interest for disputes in the IAM database
  Figure 5: Context of disputes in the data to be analysed
  Figure 6: Main issue of disputes in the data to be analysed
  Figure 7: Matters of rights or interest for disputes in the data to be analysed
  Figure 8: Context in which the labour disputes emerged, by sector (number)
  Figure 9: Context in which the labour disputes emerged, by country (%), EU27 and UK
  Figure 10: Detailed breakdown of main dispute issues (number)
  Figure 11: Labour disputes in non-standard forms of employment, by sector (number)
  Figure 12: Correspondence plot for clusters and countries, EU27 and UK
  Figure 13: Correspondence plot for clusters and sectors
  Figure 14: Dispute resolution by cluster (%)
  Figure 15: Dispute resolution involving a collective agreement by cluster (%)
  Figure 16: Typology of labour disputes by cluster and varieties of capitalism


  Figure A1: Dendrogram from the application of Ward’s method of clustering
  Figure A2: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the union density typology, EU27 and UK
  Figure A3: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the intensity of strike activity typology, EU27 and UK
  Figure A4: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the industrial democracy typology, EU27 and UK
  Figure A5: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the collective bargaining typology, EU27 and UK

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar