Prvi rezultati: Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima

PDF version Printer-friendly version

Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) predstavlja raznoliku sliku radnih uvjeta u Europi tijekom vremena u svim zemljama, raznim zanimanjima, rodnim i dobnim skupinama. U nalazima se naglašava složenost stvarnosti s kojom se europski tvorci politike suočavaju u nastojanju da izgrade pravednu i konkurentnu Europu. Nalazima se također skreće pozornost na raspon i obuhvat aktivnosti koje bi akteri politika mogli razviti za rješavanje izazova današnjice.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely