Prvi rezultati: Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima

Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) predstavlja raznoliku sliku radnih uvjeta u Europi tijekom vremena u svim zemljama, raznim zanimanjima, rodnim i dobnim skupinama. U nalazima se naglašava složenost stvarnosti s kojom se europski tvorci politike suočavaju u nastojanju da izgrade pravednu i konkurentnu Europu. Nalazima se također skreće pozornost na raspon i obuhvat aktivnosti koje bi akteri politika mogli razviti za rješavanje izazova današnjice.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar