Program rada za 2008. godinu: Godišnji plan upravljanja

Work programme
Objavljeno
22 siječnja 2008
pdf
Formats and languages
 • Preuzimanje
Autor(i): 
Eurofound

Sažetak

Ovaj dokument sadrži pregled planiranih aktivnosti Zaklade za 2008. godinu, unutar okvira njenog četverogodišnjeg plana 2005. - 2008., Changing Europe, better work, better life (Mijenjamo Europu: Bolji posao, bolji život).


Formats and languages

 • Preuzimanje
 • Izvješće

  Referentni broj: 
  ef0802
  Catalogue info

  Program rada za 2008. godinu: Godišnji plan upravljanja

  Autor(i): 
  Eurofound

  Ovaj dokument sadrži pregled planiranih aktivnosti Zaklade za 2008. godinu, unutar okvira njenog četverogodišnjeg plana 2005. - 2008., Changing Europe, better work, better life (Mijenjamo Europu: Bolji posao, bolji život).

  Oblici

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar