Europsko istraživanje o poduzećima 2019.

Kako bi se postigao održiv, uključiv i pametan rast, Europi su potrebna konkurentna poduzeća koja radnicima nude pristojna radna mjesta. Kako bi poslovala najbolje što mogu, poduzećima su potrebni motivirani radnici koji raspolažu odgovarajućim vještinama za svoj posao i spremni su primijeniti te vještine za najbolji mogući način. Kako bi ostvarili održivu i produktivnu karijeru koja će ih ispunjavati zadovoljstvom, radnicima je potrebno poticajno radno okruženje u kojem se priznaje njihov doprinos i potiče njihov razvoj.

O istraživanju

Eurofound i Cedefop udružili su snage kako bi proveli četvrto europsko istraživanje o poduzećima (ECS) tijekom 2019. Tijekom istraživanja ECS 2019. prikupljat će se podatci iz više od 20 000 poduzeća o poslovnim praksama u područjima organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima, primjeni vještina, strategijama u pogledu vještina, digitalizaciji, izravnom sudjelovanju radnika i socijalnom dijalogu. Istraživanje će omogućiti utvrđivanje skupina poslovnih praksi koje su osobito uspješne i koje donose koristi svima. Riječ je o situacijama u kojima se radnicima omogućuje i potiče ih se da u potpunosti iskoriste svoje vještine, razmjenjuju znanje i saznanja sa svojim kolegama i poslovodstvom te da pronalaze mogućnosti za osobni napredak i za unaprjeđenje radnog procesa u cjelini, što će njihovom poduzeću omogućiti uspješno poslovanje.

ECS 2019. prvo je opsežno, međunarodno istraživanje u kojem se primjenjuje pristup „push to web”, kojim se ispitanike potiče na ispunjavanje mrežnih upitnika. Aktivnosti na terenu provest će agencija Ipsos. Kontakt s poduzećima u svim državama članicama EU-a uspostavit će se telefonski kako bi se odredio ispitanik koji je predstavnik poslovodstva i, ako je moguće, ispitanik koji je predstavnik radnika. Ispitanike će se tada zamoliti da ispune mrežni upitnik. Takvim se pristupom smanjuje opterećenje ispitanika i očekuje se bolja kvaliteta njihovih odgovora. Budući da će se upitnici u potpunosti obrađivati mrežno, rezultati istraživanja ECS moći će se upotrijebiti i u budućnosti.

Rezultati

Sažeto izvješće o istraživanju ECS 2019. bit će objavljeno u jesen 2020. U njemu će se opisati primjeri poslovnih praksi i objasniti kako su oni povezani s upravljačkim strategijama i rezultatima za poduzeća i njihove radnike.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o istraživanju ESC može vam pružiti Gijs van Houten.

Vidjeti također: CEDEFOP – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar