Europsko istraživanje o radnim uvjetima 2020

Kakav je vaš radni život, posebice u usporedbi s drugim građanima Europe?

Eurofound je agencija EU-a koja se bavi promatranjem načina života i rada ljudi u Europi i njihove promjene kroz vrijeme. Svakih pet godina Eurofund provodi istraživanje o radnim uvjetima i kvaliteti zaposlenja. Svako istraživanje daje aktualni prikaz svijeta rada i ukazuje na to koliko su se i kako stvari promijenile.

Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) pruža dragocjene informacije koje donositeljima politika pomažu u odlučivanju o načinu rada na razini radnog mjesta te nacionalnoj i europskoj razini - i to u korist vas i drugih radnih ljudi. Istraživanje prikuplja informacije o vašim radnim uvjetima, uključujući o radnom vremenu, izlaganju rizicima na radnom mjestu, organizaciji rada, usklađenosti poslovnog i privatnog života, pristupu osposobljavanju, nagradama i ukupnom zadovoljstvu poslom.

Europsko istraživanje o radnim uvjetima provodi se u svim zemljama Europske unije, kao i u sedam država kandidatkinja te Norveškoj i Švicarskoj. U svakoj će se zemlji anketirati od 1.000 do 3.300 radnika - ukupno više od 45.000 ljudi. Anketiranje će se obavljati izravnim anketiranjem u domovima ispitanika. Iznimno je važno anketirati što je moguće više ispitanika kako bi rezultati bili pouzdani. Ispitanici su odabrani slučajno.

Rezultati europskog istraživanja o radnim uvjetima upotrijebit će se za:

  • praćenje napretka i izazova u području kvalitete zaposlenja 
  • analizu učinkovitosti politike zapošljavanja u odnosu na kvalitetu zaposlenja
  • prepoznavanje rizičnih skupina i problematičnih područja, kao i područja napretka
  • doprinos izradi novih politika za one koji rade

Prvi rezultati istraživanja bit će objavljeni 2021. Svi prikupljeni podaci bit će anonimizirani kako bi se onemogućilo utvrđivanje identiteta pojedinaca u rezultatima istraživanja. To je u skladu s nacionalnim i zakonima Europske unije. Obavijest o privatnosti možete potražiti na stranici www.ipsos.uk/EWCS7

Za dodatne informacije obratite se Sophiji MacGoris, službenici za istraživanja, na e-adresu smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar