Europsko istraživanje o radnim uvjetima za 2021.

Eurofound je 2021. proveo novi krug rada na terenu za Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS). Prvi put s ispitanicima se komuniciralo primjenom metode računalno potpomognutog telefonskog ispitivanja (CATI).

O istraživanju

Istraživanje je prošireno tako da uključuje više od 70 000 radnika u 36 europskih zemalja. Provedeno je u državama članicama EU-a, Ujedinjenoj Kraljevini, Norveškoj, Švicarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Promjena načina istraživanja u računalno potpomognuto telefonsko ispitivanje u skladu je s drugim sličnim istraživanjima u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Izvanredno izdanje EWCS-a 2021. Omogućuje Eurofoundu pružanje usporedivih i reprezentativnih podataka o kvaliteti posla u vrijeme kad je poslovni život pretrpio znatne promjene, a mogućnost da zaposlenici pridonesu oporavku je ključna. Međutim, zbog promjene u načinu ispitivanja usporedba s prethodim izdanjima istraživanja neće biti moguća, a mogućnosti analize trendova tijekom vremena su ograničene.

Metodologija

Eurofoundov partner na istraživanju Ipsos i njegovi nacionalni partneri proveli su ispitivanja putem telefona na nacionalnim jezicima svake države: istraživanje je obuhvatilo verzije na 54 jezika, uključujući prilagodbe za nacionalne jezične verzije. Istraživanje je usklađeno s industrijskim standardima za etiku i Općom uredbom o zaštiti podataka . Ispitanici su odabrani izravnim biranjem nasumičnih brojeva mobilnih telefona. Veličina uzorka za svaku državu u rasponu je od 1 000 do 4 200 ispitanika, što omogućuje visokokvalitetnu procjenu na razini Europe koja je korisna za analizu tematskih modula i razvoj detaljne sekundarne analize, a u isto vrijeme omogućuje i izvještavanje i analizu kvalitete posla na nacionalnoj razini.

Upitnik (na svim jezicima) je dostupan, a prvi rezultati (na engleskom) i mikropodaci bit će objavljeni u prosincu 2022. Informacije o raspoloživosti i načinu pristupanja podacima bit će objavljeni bliže datumu objavljivanja.

Pozadina

Zbog pandemije virusa Covid-19 Eurofound je morao prekinuti ispitivanja licem u lice za izdanje istraživanja EWCS za 2020. nakon samo sedam tjedana. Pravodobno će se staviti na raspolaganje neki popratni dokumenti, kao što su metodološka izvješća i upitnik za provedbu istraživanja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o istraživanju EWCS može vam pružiti Sophia MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-adresa: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar