Dostupnost podataka

Dostupnost podataka

Politika je Eurofounda omogućiti javnosti uvid u upitnike i tablice s podacima.  Upitnici su dostupni po završetku terenskog rada za određeno istraživanje. Tablice s podacima iz istraživanja dostupne su najkasnije dvije godine od završetka terenskog rada.

Upitnici

Najnoviji dostupni upitnici:

Linkovi na upitnike prethodnih izdanja istraživanja dostupni su na stranicama svakog pojedinačnog izdanja istraživanja.

Tablice s podacima iz istraživanja

Eurofoundove tablice s podacima iz istraživanja i popratni materijali pohranjuju se u Britanskoj arhivi podataka (UKDA) u Essexu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, a za njihovu internetsku promidžbu zadužen je Economic and Social Data Service (ESDS) International.

Podaci su dostupni besplatno svim registriranim korisnicima koji se njima namjeravaju služiti u neprofitne svrhe. Zahtjevi za uporabom podataka u komercijalne svrhe proslijedit će se Eurofoundu na odobrenje.

Osobe zainteresirane za korištenje Eurofoundovih podataka iz istraživanja trebaju učiniti sljedeće:

  1. Pristupiti web-stranici ESDS-a i pronaći istraživanja klikom na ‘Micro data’ na lijevoj strani, a zatim na Eurofound
  2. Na stranici Eurofound kliknuti na naziv odgovarajućeg istraživanja za više informacija o tablici s podacima
  3. Kliknuti na ‘Download/order’. Sada se morate prijaviti služeći se korisničkim imenom i lozinkom:
    • Ako ste član sveučilišta ili fakulteta u UK-u, možete se prijaviti koristeći isto korisničko ime i lozinku za pristup lokalnim uslugama matične institucije.
    • Svi ostali trebaju popuniti obrazac za prijavu da bi dobili korisničko ime i lozinku od Britanske arhive podataka na sljedećoj adresi http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.