Osiguranje kvalitete Eurofoundovih istraživanja

Osiguranje kvalitete istraživanja

Eurofound želi osigurati visoku kvalitetu rezultata istraživanja poštivanjem opće prihvaćenih metodoloških i postupovnih normi. To se postiže praćenjem kriterija kvalitete Europskog statističkog sustava (ESS) u pogledu nacrta, provedbe i ocjene kvalitete istraživanja. U Eurofoundovim istraživanjima kriteriji se primjenjuju na sljedeće načine:

  • Relevantnost: osigurava se da istraživanje odgovara na trenutne i potencijalne potrebe njegovih korisnika.
  • Preciznost: podaci na temelju kojih se izrađuju procjene trebaju biti što je moguće bliži stvarnim vrijednostima. To se u praksi provodi svođenjem grešaka u fazi istraživanja na najmanju mjeru.
  • Pravodobnost i točnost: širenje podataka u što kraćem roku od referentnog razdoblja i pridržavanje utvrđenih rokova za objavu podataka.
  • Pristupačnost i jasnoća: korisnicima se omogućuje jednostavan pristup rezultatima i podacima istraživanja te im se nude potrebne popratne informacije za tumačenje rezultata.
  • Usklađenost i usporedivost: pregledavanje podataka uspoređivanjem sa srodnim podacima iz drugih izvora i procjena mogu li se uočene razlike pripisati razlikama među stvarnim vrijednostima. Utvrđivanje usporedivosti podataka s obzirom na geografska područja i određena razdoblja.

Cilj je neprestano unapređivati kvalitetu i optimizaciju troškova istraživanja. Kriteriji kvalitete i koraci koji su nužni da bi se udovoljilo tim kriterijima utvrđeni su u uvjetima natječaja te u detaljnom planu istraživačkog procesa.  Provode se postupci za provjeru svih vidova pripreme istraživanja, terenskog rada i obrade podataka te za prikupljanje sveobuhvatne dokumentacije o načinima na koje se ispunjavaju i provode kriteriji kvalitete.

Redovno se prati utjecaj istraživanja na donošenje političkih odluka te korištenje podataka u znanstvenom istraživanju. Prikpljaju se podaci o tome kako istraživanje odgovara na potrebe njegovih korisnika. Nadalje, naručuju se i objavljuju vanjske ocjene kvalitete podataka i istraživačkih postupaka.