Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) 2009. - financijski rezultati

Terenski rad koji je za Europsko istraživanje o poduzećima 2009. (ECS) proveden telefonski završen je 2009. Podaci dobiveni od približno 30 000 sudjelujućih poduzeća iz čitave Europe trebali bi dati značajan obol oblikovanju politike Europske unije u budućnosti.

Eurofound i glavne zainteresirane strane zaključili su da bi bilo korisno raspolagati nekim pokazateljima financijske uspješnosti poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju. Financijski rezultati mogu biti zanimljiva pozadinska varijabla koja može pomoći u ocjeni politika i praksi koje poduzeća primjenjuju na područjima kao što su fleksibilnost, upravljanje ljudskim potencijalima i socijalni dijalog.

Usvojen je dvostruki pristup.

  • U prvom redu, niz pitanja u glavnom upitniku ECS-a ticao se subjektivnih mjera u pogledu financijskih rezultata poduzeća i produktivnosti rada prema mišljenjima anketiranih upravitelja.
  • Drugi modul (financijski rezultati) izrađen je kako bi se potvrdile navedene subjektivne mjere i proširio analitički potencijal prikupljenih podataka. Prikupljene su i dodatne informacije o rezultatima poduzeća iz privatnog sektora u pet zemalja – Finskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj i UK-u – kojima su redom svojstveni različiti ‘socijalni sustavi’.

Prateći upitnik

Sukladno svojoj najavi na kraju prve telefonske ankete, tvrtka TNS Infratest Socialforschung GmbH istim je poduzećima iz privatnog sektora u ciljanim zemljama naknadno postavila nekoliko dodatnih pitanja. Pitanja su bila formulirana u obliku kratkog upitnika sa svrhom upotpunjavanja odgovora prikupljenih u telefonskoj anketi kako bi skup bio što podatniji za znanstvenu analizu. Upitnik je sadržavao nekoliko pitanja o financijskim rezultatima. Da bi se na njih u cijelosti i točno odgovorilo, ponekad je bilo nužno provjeriti poslovne knjige poduzeća.

Rezultati ovoga modula o financijskim rezultatima objavit će se ...