Metodologija Europskog istraživanja o poduzećima (ECS) 2009.

ECS 2009. je drugo opsežno istraživanje organizacija koje je Eurofound proveo nakon Europskog istraživanja o radnom vremenu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života (ESWT) provedenog 2004.-2005. u 21 zemlji EU-a.

Ciljevi

Cilj je istraživanja bio:

  • pružiti usklađen i detaljan prikaz, ocjenu i broj podataka o politikama i praksama poduzeća diljem Europe
  • analizirati odnose između praksi poduzeća i njihova utjecaja te analizirati prakse sa stajališta struktura na razini poduzeća s posebnim naglaskom na socijalni dijalog
  • pratiti trendove
  • doprinijeti Lisabonskoj strategiji u pogledu politika i praksi poduzeća te njihova utjecaja na kvalitetu poslova i na razvoj socijalnog dijaloga u poduzećima. Istraživanje bi trebalo omogućiti razvoj jedinstvenih pokazatelja koji bi europskoj javnosti omogućili uvid u navedene problematike.

Nacrt i metodologija

Istraživanje ECS 2009. provedeno je u 30 zemalja: u 27 država članica te u Hrvatskoj, Turskoj i Makedoniji. Za provedbu istraživanja zadužen je TNS Infratest Sozialforschung iz Münchena (Njemačka), u suradnji sa skupinom stručnjaka i nacionalnim ustanovama za terenski rad.

Istraživanje je provedeno računalno vođenim telefonskim anketiranjem (CATI). Anketirana poduzeća odabrana su nasumice među poduzećima s 10 ili više zaposlenika u svakoj zemlji.

U svakom je poduzeću ispitan predstavnik uprave i, ako je bilo moguće, predstavnik zaposlenika. Razgovori s predstavnicima uprave prosječno su trajali 20 minuta, a s predstavnicima zaposlenika 15 minuta. Dostupni su korišteni upitnici.

Istraživanje nije uključivalo sektor poljoprivrede i ribarstva, privatna kućanstva i izvanteritorijalne organizacije. U uzorku je obuhvaćena javna uprava.

Koncem 2009. provedeno je ograničeno dodatno ispitivanje kako bi se prikupili podaci o financijskim rezultatima poduzeća iz privatnog sektora u pet zemalja – Finskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj i UK-u – kojima su redom svojstveni različiti ‘socijalni sustavi’.

Osiguranje kvalitete

Eurofound je svojim dugogodišnjim radom stekao zavidnu stručnost u provođenju istraživanja i razvio najbolje prakse za osiguranje kvalitete. Okvir osiguranja kvalitete  za istraživanje ECS 2009. sastoji se od četiri temeljna stupa:

  • Planiranje: sustavno planiranje i izrada nacrta cjelokupnog istraživačkog procesa
  • Savjetovanje: savjetovanje sa stručnjacima, zainteresiranim stranama i korisnicima istraživanja u postupku osmišljanja upitnika, ključnih istraživačkih pojmova i metodološke strategije
  • Transparentnost: cjelokupni istraživački proces je transparentan, iznutra i izvana
  • Dokumentacija: dokumetira se svaki korak, odluka ili događaj tijekom odvijanja projekta kako bi se bez problema moglo ući u trag svakom koraku.

Kako bi se osigurala kvaliteta istraživanja, a u skladu s Eurofoundovim praksama, smatralo se neophodnim uključiti stručnjake i korisnike istraživanja, primjerice Eurofoundove zainteresirane strane koje predstavljaju članovi Upravnog odbora u tripartitnom savjetodavnom odboru za ECS 2009.

Izvješće Ocjena kvalitete 2. Europskog istraživanja o poduzećima ocjenjuje kvalitetu istraživanja u svim njegovim fazama, počevši od nacrta uzorkovanja do konačne objave podataka.

Za dodatne informacije molimo obratite se Camilli Galli da Bino na tel.: 00 353 1 2043125 ili na e-mail: gdb@eurofound.europa.eu