Europsko istraživanje o poduzećima 2009. (ECS) - Varijabilna plaća

Varijabilna plaća i financijsko sudjelovanje

  • Diljem EU-a, trećina poduzeća s 10 ili više zaposlenika primjenjuje sheme plaća koje ovise o učinku pojedinaca. U takve je sheme uključeno nešto više od polovine (53 %) svih zaposlenika. Podržava ih više od polovine predstavnika zaposlenika (54 %) uz velike razlike među zemljama.
  • Prema podacima ECS-a, 14 % svih privatnih poduzeća s 10 ili više zaposlenika u EU-u trenutno primjenjuje nekakav oblik sheme podjele profita. Pri tome uvjerljivo prednjači Francuska u kojoj više od trećine (35 %) svih privatnih poduzeća primjenjuje shemu podjele profita.

Napomena: videozapis je dostupan samo na engleskom jeziku.