Europsko istraživanje o kvaliteti života 2007.

PDF version Printer-friendly version

Eurofoundovo drugo Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) provedeno 2007. pruža širok uvid u različite socijalne stvarnosti u 27 država članica, te u Norveškoj i državama kandidatkinjama Turskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

Na dnevnom su se redu ponovno našla mnoga pitanja koja su bila uključena i u prvo istraživanje EQLS iz 2003. o temama kao što su zapošljavanje, dohodak, obrazovanje, stambeno pitanje, obitelj, zdravlje, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, zadovoljstvo životom i percipirana kvaliteta društva. Prikupljene dvije skupine podataka iz 2003. i 2007. istraživačkom će timu omogućiti da procijeni koliko su se ljudski životi promijenili u međurazdoblju od 4 godine.

U Eurofoundovoj elektroničkoj bazi podataka o statističkim pokazateljima vezanim uz kvalitetu života nalaze se i podaci iz istraživanja EQLS te iz drugih dopunskih izvora (EurLIFE).

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely