Europsko istraživanje o kvaliteti života 2007.

Eurofoundovo drugo Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) provedeno 2007. pruža širok uvid u različite socijalne stvarnosti u 27 država članica, te u Norveškoj i državama kandidatkinjama Turskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

Na dnevnom su se redu ponovno našla mnoga pitanja koja su bila uključena i u prvo istraživanje EQLS iz 2003. o temama kao što su zapošljavanje, dohodak, obrazovanje, stambeno pitanje, obitelj, zdravlje, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, zadovoljstvo životom i percipirana kvaliteta društva. Prikupljene dvije skupine podataka iz 2003. i 2007. istraživačkom će timu omogućiti da procijeni koliko su se ljudski životi promijenili u međurazdoblju od 4 godine.

U Eurofoundovoj elektroničkoj bazi podataka o statističkim pokazateljima vezanim uz kvalitetu života nalaze se i podaci iz istraživanja EQLS te iz drugih dopunskih izvora (EurLIFE).