Rezultati istraživanja EQLS 2007.

Pregled rezultata

  • Europljani su općenito zadovoljni i žive sretno: na ljestvici od jedan do deset, u skupini EU27 prosječna ocjena zadovoljstva životom iznosi 7, a prosječna ocjena sreće 7,5.
  • U pogledu kućanskog dohotka razlike su velike diljem Europe: u skupini EU27, kućanski dohodak Bugarske i Rumunjske gotovo je jednako nizak kao u državi kandidatkinji Makedoniji. Kako bi riješila problem neodgovarajućeg dohotka, oko polovina svih kućanstava u 12 novih država članica i u 3 države kandidatkinje (izuzev Cipra i Malte) uzgaja dio namirnica za vlastite potrebe.
  • Obitelj je jako uključena u brigu o djeci ili starijima i prva je kojoj se većina pojedinaca obraća za pomoć u nuždi; Europljani bilježe visoku stopu zadovoljstva obiteljskim životom; žene i dalje troše više vremena od muškaraca na brigu o drugima i kućanske poslove.
  • Nije lako postići dobru ravnotežu između poslovnog i privatnog života, a čini se da je taj problem najčešći u jugoistočnoj Europi. U Hrvatskoj i Grčkoj nešto više od 70 % radnog stanovništva kaže da je zbog posla preumorno za obavljanje kućanskih poslova barem nekoliko puta mjesečno.
  • 81 % stanovnika EU-a izjavilo je da je zdravlje ‘vrlo važno’ za kvalitetu života, no samo 21 % ljudi prosječno ocijenilo je svoje zdravlje ‘vrlo dobrim’.
  • U pogledu ocjene kvalitete društva, ljudi iz istočnoeuropske skupine 12 novih država članica – te u Italiji i Portugalu – najmanje vjeruju svojim političkim institucijama. Stanovnici nordijskih zemalja i Turske najviše vjeruju svojim institucijama; stanovnici nordijskih zemalja i Nizozemske također su iskazali najvišu razinu povjerenja u druge ljude.