Undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) 2007 ‒ Sekundäranalys