Undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) 2007 ‒ Sekundäranalys

Under 2008 beställde Eurofound sekundära analyser av EQLS-uppgifterna om viktiga politikområden. Rapporter om sekundäranalyser finns inom följande områden:

Samtliga rapporter finns endast på engelska.

Den slutliga rapporten om sekundäranalysen, Quality of life in ethnic neighbourhoods in Europe, kommer sannolikt att publiceras under 2011.