EQLS 2012. – Metodologija

U nastojanju da pruži usporedive i pouzdane podatke o kvaliteti života diljem Europe, Eurofound je razvio jedinstveni metodološki pristup i sustav osiguranja kvalitete. Tijekom godina metodologija se poboljšavala, integrirana su nova pitanja, a geografski opseg širio se s proširenjem Europske unije.

Razdoblje rada na terenu: Rujan 2011. – veljača 2012. (države članice EU-a); svibanj – kolovoz 2012. (države izvan EU-a).

Izvođač: GfK Significant (Belgija).

Pokrivenost: 27 država članica EU-a i 7 država izvan EU-a (Hrvatska, Island, Kosovo, Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna gora, Srbija, Turska).

Ciljano stanovništvo: Ciljano stanovništvo su svi stanovnici gore navedenih država s 18 ili više godina.

Uzorak: Osnovni uzorak je višefazni, slojeviti, slučajni uzorak. Svaka država dijeli se u sekcije na osnovi regija i razine urbanizacije, a u svakoj se slučajnim uzorkom odabire broj primarnih uzorkovnih jedinica (PSU-a). Nakon toga se uzima nasumični uzorak kućanstava u svakoj jedinici. U konačnici, u svakom se kućanstvu za intervju odabire ona osoba koja prva ima rođendan.

Veličina uzorka: Veličina ciljanog uzorka ide od 1000, u manjim državama, do 3000 u najvećim. Nakon završetka rada na terenu ukupan broj intervjua bio je 43.636.

Vrsta istraživanja: Intervjui na osnovi upitnika u domovima ispitanika na jeziku države.

Vrsta intervjua: Licem u lice, kod kuće, prosječno trajanje 38 minuta u EU27, a 39 minuta u državama izvan EU-a.

Dostupno je tehničko izvješće (na engleskom, .pdf, 1 MB) na EQLS-u .