EQLS 2016 - Metodologija

U okviru Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) Eurofound nastoji prikupiti usporedive i pouzdane podatke o kvaliteti života u cijeloj Europi. Metodologija se s vremenom neprestano poboljšava na temelju stečenih znanja i novih postignuća u pogledu primjene najsuvremenijih načina provođenja istraživanja.

Izvođač za Europsko istraživanje o kvaliteti života 2016.: Kantar Public, Belgija.

Opseg: 28 država članica EU-a i Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Razdoblje terenskog rada: Od rujna 2016. do veljače 2017. u 28 država članica EU-a. Od studenoga 2016. do ožujka 2017. u državama kandidatkinjama.

Ciljano stanovništvo: Stanovnici prethodno navedenih zemalja koji imaju 18 ili više godina.

Uzorak: Višefazni, stratificirani, slučajni uzorak u svakoj zemlji.  Ovisno o dostupnosti visokokvalitetnih registara, uzorkovanje je provedeno korištenjem registara na razini pojedinca, kućanstva i adrese ili nabrajanjem s pomoću modela slučajnog pomicanja. Uzorci na razini zemalja raslojeni su po regijama i stupnju urbanizacije. U svakom sloju, primarne jedinice izbora uzorka (PJIU) nasumce su izabrane proporcionalno veličini stanovništva. Zatim je nasumce odabran uzorak kućanstava u svakom PJU-u. Naposljetku, osim ako su korišteni registri na razini pojedinca, u svakom kućanstvu nasumce je odabran ispitanik.

Veličina uzorka: U većini zemalja ciljana veličina uzorka bila je 1 000 ispitanika. Kako bi se uzeo u obzir veći broj stanovnika određenih zemalja, ciljani uzorak povećan je na 1 300 u Ujedinjenom Kraljevstvu, 1 600 u Njemačkoj i 2 000 u Turskoj. Eurofound je zemljama također ponudio mogućnost povećanja uzorka. Ponudu je prihvatila Italija, gdje je uzorak povećan na 2 000 ispitanika. Ukupna veličina uzorka za Europsko ispitivanje o kvaliteti života 2016. u sve 33 zemlje bila je 36 908 ispitanika.

Vrsta istraživanja i intervjua: Istraživanje se temelji na upitniku i neposrednim intervjuima u domu ispitanika provedenima na službenom jeziku zemlje; prosječno trajanje intervjua bilo je 40 minuta u državama članicama EU-a i 35 minuta u državama kandidatkinjama.

Osiguranje kvalitete: U istraživanjima Eurofounda primjenjuju se kriteriji kvalitete Europskog statističkog sustava koje je razvio Eurostat. Eurofound i njegov izvođač primijenili su velik broj provjera kvalitete tijekom pripreme i provedbe istraživanja kako bi se zajamčio visokokvalitetan ishod.

Za dodatne informacije pogledajte tehničko izvješće za Europsko istraživanje o kvaliteti života 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar